Orionis

 

Orionis Sp. z o.o.

ul.Bracka 20F

40-858 Katowice

NIP 6342761403

tel/fax +48 32 258 02 89Spółka Orionis zajmuje się wykonywaniem usług inżynierii środowiska.

 

Nasze obecne projekty, to :

 

- Przebudowa stacji trakcyjnej Sosnowiec - Jęzor

- Przebudowa stacji trakcyjnej Trzebinia

- Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej i wodociągowej w związku z inwestycją "Budowa osiedla domków jednorodzinnych, ul. Mieroszowska, Wrocław"

- Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna ZLEWNIA RZEKI BOBRÓWKI


 

Ukończone projekty :

 

- Budowa kanalizacji oraz zbiorników retencyjnych przy inwestycji A1 "Piekary Śl. - Maciejów"

- Budowa kanalizacji przy inwestycji S8 "Wrocław Psie Pole - Oleśnica"

- Budowa zbiorników retencyjno-infiltracyjnych przy inwestycji "Budowa Drogi Ekspresowej S8 "Wrocław Psie Pole - Oleśnica"

- Budowa kanalizacji deszczowej oraz drenaży podłużnych przy inwestycji "Budowa Drogi Ekspresowej S8 Wieruszów - Walichnowy"

- Budowa największego zbiornika retencyjnego w Polsce (przy budowie kanalizacji deszczowej w inwestycjach drogowych) o długości 200 metrów i szerokości 37,5 metra, przy inwestycji "budowa Drogi Ekspresowej S8 Złoczew - Sieradz"