Projekty

Nasze spółki wykonały następujące projekty:

 • - Budowa kanalizacji oraz zbiorników retencyjnych przy inwestycji A1 "Piekary Śl - Maciejów";
 • - Budowa kanalizacji przy inwestycji S8 "Wrocław Psie Pole - Oleśnica";
 • - Budowa zbiorników retencyjno-infiltracyjnych przy inwestycji S8 "Wrocław Psie Pole - Oleśnica";
 • - Budowa zbiorników retencyjnych, montaż kanalizacji deszczowej,
    budowa drenaży podłużnych przy inwestycji "Budowa Drogi Ekspresowej S8 Kępno - Wieruszów"
  - Budowa kanalizacji deszczowej oraz drenaży podłużnych przy inwestycji
    "Budowa Drogi Ekspredowej S8 "Wieruszów - Walichnowy."
  - Budowa największego zbiornika retencyjnego w Polsce ( przy budowie
    kanalizacji deszczowej w inwestycjach drogowych ) o długości 200 metrów i
    szerokości 37,5 metra przy inwestycji "Budowa Drogi Ekspresowej S8 Złoczew - Sieradz."
 • - Budowa zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej przy inwestycji "Budowa Drogi Ekspresowej S8 Sieradz - Łask"
 • - Przebudowa stacji trakcyjnej Sosnowiec - Jęzor
 • - Przebudowa stacji trakcyjnej Trzebinia
 • - Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej i wodociągowej w związku z inwestycją "Budowa osiedla domków jednorodzinnych, ul Mieroszowska, Wrocław"
 • - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna ZLEWNIA RZEKI BOBRÓWKI

- Budowa Drogi Ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - kanalizacja deszczowa.

- Budowa Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu - budowa drogi dojazdowej, budowa kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych.

- Budowa Drogi Ekspresowej S5 Radomicko - Kaczkowo - Przepusty oraz Drenaże.

- Budowa Drogi Ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław Odcinek 2  - Kanalizacja Deszczowa i Zbiorniki retencyjne.

- Budowa Drogi Ekspresowej S5 Korzeńsko - Wrocław Odcinek 3 - Kanalizacja Deszczowa i Zbiorniki retencyjne.

- Budowa Obwodnicy Nysy - kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne.