Regulatory

Regulatory przepływu

Z powodu występowania falowego zjawiska atmosferycznych opadów nawalnych w kanalizacji deszczowej znajdują zastosowanie regulatory przepływu. W wyniku natężenia wzrostu zwierciadła wody powstają chwilowe przeciążenia hydrauliczne. Dzięki zastosowaniu regulatorów hydrodynamicznych przepływu zmniejsza się wartość maksymalnego natężenia hydraulicznego na odpływie. Regulatory przepływu znajdują zastosowanie jako doposażenie układów odprowadzania, w systemie hydraulicznym kanalizacji deszczowej.Regulatory przepływu produkowane przez nas charakteryzuje katalogowy dobór proporcjonalny do wskaźników charakteryzujących zadany układ kanalizacyjny. Zmienny przepływ przez regulatory Reglar regulowany jest przez wartość obliczeniową współczynnika ograniczającego odpływ cieczy.

Stożkowe regulatory hydrodynamiczne

regulator przepływu

Schemat stożkowego regulatora wirowego

 

W stożkowym regulatorze wirowym ciecz dopływa do urządzenia przez króciec wlotowy (1), umieszczony w większej podstawie stożka, dzięki czemu nadawany jest jej ruch wirowy, który utrzymuje się na całej długości komory (2) aż do otworu wylotowego (3) w węższym końcu stożka ściętego. W ruchu tym prędkość obwodowa zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do osi stożka, a dzięki sile odśrodkowej w komorze wirowej ciśnienie maleje w kierunku jej osi, aby na powierzchni rdzenia powietrznego (4) osiągnąć ciśnienie otoczenia.

 

Wytwarzający się rdzeń powietrzny ma istotny wpływ na skuteczność dławiącego działania urządzenia. Oś stożka jest najczęściej odchylona od poziomu o pewien kąt, tak że jedna z tworzących stożka jest pozioma, aby następowało samoodwadnianie urzadzenia. Rozpylana ciecz na odpływie z regulatora tworzy stożek o kącie rozwarcia γ.

Dr Inż Patryk Wójtowicz, dr hab. inż. Andrzej KotowskiStożkowe regulatory przepływu Reglar

regulatory przepływu

Istnieje możliwość zamówienia regulatorów stożkowych według indywidualnych potrzeb klienta.


regulator przepływu cena

Przykład charakterystyki hydraulicznej regulatora stożkowego
(a - wzrastające ciśnienie na dopływie, b - malejące ciśnienie na dopływie)